Przedszkole nr 4
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Zarządzenia Dyrektora
PDF (27 KB)

Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do Przedszkola Nr 4 w Rybniku na rok szkolnym 2017/2018


PDF (50 KB)

Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


JPG (1 934 KB)

Zarządzenie nr 03/2017 w sprawie wprowadzenia " Procedury zarządzenia ryzykiem w bezpieczeństwie informacji" i zmiany "Procedury zarządzania ryzykiem"


JPG (956 KB)

Zarządzenie nr 04/2017 w sprawie wprowadzenia "Procedury antymobbingowej"


JPG (30 KB)

Zarządzenie nr 06/2017 - w sprawie ustalenia pracy Przedszkola nr 4 w Rybniku


JPG (74 KB)

Zarządzenie nr 07/2017 - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu nr 4 w Rybniku


JPG (45 KB)

Zarządzenie nr 08/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji programów wychowania przedszkolnego.Data dodania: 2017-09-05 10:26:59
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (147 KB)

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie żywienia


PDF (220 KB)

Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie Procedury Alarmu Smogowego


PDF (235 KB)

Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie oceny nauczycielaData dodania: 2018-10-02 09:50:49
Autor: Michalina Merta


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie żywieniaData dodania: 2018-10-08 08:51:08
Autor: Michalina Merta


PDF (784 KB)

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku dotyczące wprowadzenia Regulaminu przyprowadzania i odbierania dziecka do Przedszkola nr 4 w Rybniku


PDF (1 036 KB)

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku dotyczące określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do Przedszkola nr 4 w Rybniku


PDF (811 KB)

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku dotyczące powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (518 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2019