Przedszkole nr 4
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Archiwum
JPG (49 KB)

Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie przeprowadzeniu spisu z natury


JPG (54 KB)

Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji programów wychowania przedszkolnego


JPG (2 118 KB)

Zarządzenie nr 08/2016 w sprawie uchylenia zasad polityki rachunkowości oraz wprowadzeniu "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych" i : Instrukcji inwentaryzacyjnej


JPG (49 KB)

Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie odpłatności za żywienie za oddział 3-4 latków Przygoda


JPG (45 KB)

Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie odpłatności za żywienie


PDF (528 KB)

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem”


PDF (516 KB)

Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie wyznaczania celów i zadań Przedszkola nr 4 w Rybniku


JPG (2 427 KB)

Zarządzenie nr 02/2015 w sprawie ustanowienia, zdrożenia,eskploatacji,monitorowania,przeglądu,utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.Data dodania: 2017-09-26 09:33:42
Autor: Bożena StafarczykData dodania: 2017-09-26 09:33:11
Autor: Bożena StafarczykData dodania: 2017-01-31 09:20:18
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (611 KB)

StatutData dodania: 2016-09-02 11:34:22
Autor: Bożena StafarczykData dodania: 2015-09-14 11:35:47
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (110 KB)

Zarządzenie nr 2/2015

w sprawie ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania
i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wprowadzenia
„Polityki bezpieczeństwa” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych”Data dodania: 2015-03-23 09:19:53
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (47 KB)

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (39 KB)

Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego.Data dodania: 2014-02-25 10:56:37
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (22 KB)

Zarządzenie nr 3/2013

w sprawie: Regulaminu  Pracy Przedszkola nr 4 w RybnikuData dodania: 2011-03-29 12:38:45
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (727 KB)

Zarządzenie nr 10 w sprawie:
Powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Przedszkolu nr 4 w Rybniku


PNG (845 KB)

Zarządzenie nr 9 w sprawie:
Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych


PNG (807 KB)

Zarządzenie nr 8 w sprawie:
Polityki bezpieczeństwa danych osobowychData dodania: 2010-12-07 13:40:40
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (821 KB)

Zarządzenie nr 5 w sprawie:

Powołania zespołu ds. Zarządzania ryzykiem w Przedszkolu nr 4 w Rybniku


PDF (43 KB)

Zarządzenie nr 4 w sprawie:

Wprowadzania "Procedury zarządzania ryzykiem" w Przedszkolu nr 4 w Rybniku


PDF (517 KB)

Zarządzenie Nr 1 / 2015

w sprawie: ustalenia zasad polityki rachunkowości dla Przedszkola nr 4 w Rybniku.


PDF (21 KB)

ZARZĄDZENIE nr 3/2015

w sprawie: przyjęcia do realizacji programów wychowania przedszkolnego


PDF (25 KB)

ZARZĄDZENIE nr 4/2015

w sprawie: odpłatności za żywienie w Przedszkolu nr 4 w RybnikuData dodania: 2016-03-07 11:05:48
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (41 KB)

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016

w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2015-09-14 10:59:08
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (125 KB)

STATUT PRZEDSZKOLA NR4 W RYBNIKUData dodania: 2011-01-11 11:06:20
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (132 KB)

Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie:

Ustalenia zasad polityki rachunkowości dla Przedszkola nr 4 w Rybniku


JPG (1 044 KB)

Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie:

Wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości w Przedszkolu nr 4 w RybnikuData dodania: 2011-09-06 12:26:29
Autor: Bożena Stafarczyk


JPG (1 043 KB)

Zarządzenie nr 5/2011 w sprawie:

wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości w Przedszkolu nr 4 w Rybniku
Data dodania: 2013-09-03 11:20:34
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (39 KB)

Zarządzenie nr 3/2014

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów
oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do Przedszkola Nr 4 w Rybniku na rok szkolnym 2014/2015Data dodania: 2013-09-10 11:19:26
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (46 KB)

Zarządzenie nr 2/2014

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjne


PDF (39 KB)

Zarządzenie nr 1/2014

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 4w Rybniku na rokszkolny 2014/2015


PDF (25 KB)

Zarządzenie nr 2/2013:

w sprawie: odpłatności za żywienie w Przedszkolu nr 4 w Rybniku


PDF (21 KB)

Zarządzenie nr 1/2013

w sprawie:  przyjęcia do realizacji  programów wychowania przedszkolnego


DOC (133 KB)

Regulamin pracy Przedszkola nr 4 w Rybniku


PDF (21 KB)

Zarzadzenie nr 2/2012 w sprawie:  przyjęcia do realizacji  programów wychowania przedszkolnegoData dodania: 2012-09-18 11:15:16
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (30 KB)

Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie odpłatności za żywienie w Przedszkolu.Data dodania: 2012-09-03 10:58:42
Autor: Bożena Stafarczyk


PDF (119 KB)

STATUT PRZEDSZKOLA NR4 W RYBNIKUData dodania: 2012-09-03 11:50:37
Autor: Bożena Stafarczyk


JPG (620 KB)

Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie: odpłatności za żywienie dzieci w Przedszkolu.Data dodania: 2011-10-11 11:19:38
Autor: Bożena Stafarczyk


JPG (2 533 KB)

Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie: regulaminu gospodarowania środkami przyznanymi na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolu nr 4 w Rybniku.


JPG (477 KB)

Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie: przyjęcia do realizacji programów wychowania przedszkolnego.


JPG (563 KB)

Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie: Odpłatności za żywienie dzieci w Przedszkolu nr 4 w Rybniku.


JPG (578 KB)

Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie:

Organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu nr 4 w RybnikuData dodania: 2010-12-21 13:57:38
Autor: Bożena Stafarczyk


PNG (953 KB)

Zarządzenie nr 7 w sprawie:
Inwentaryzacji magazynu żywieniowego


PNG (559 KB)

Zarządzenie nr 6 w sprawie:
Przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 4 w RybnikuData dodania: 2010-11-30 14:00:13
Autor: Bożena Stafarczyk


DOC (137 KB)

STATUT PRZEDSZKOLA NR4 W RYBNIKUData dodania: 2011-02-22 11:06:50
Autor: Bożena Stafarczyk


JPG (625 KB)

Zarządzenie nr 1/2011 w sprawie:
Odpłatności za żywienie w Przedszkolu nr 4 w Rybniku


PNG (524 KB)

Zarządzenie nr 3 w sprawie:
Przyjęcia do realizacji programów wychowania przedszkolnego


PDF (86 KB)

Zarządzenie nr 2 w sprawie:
Za żywienie w Przedszkolu nr 4 w Rybniku


PDF (94 KB)

Zarządzenie nr 1 w sprawie:
Odpłatności za żywienie pracowników Przedszkola nr 4 w Rybniku